සුහද මාරු .com රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ සුහද ස්ථාන මාරුවීම් සදහාම සකසූ ලංකාවේ ප්‍රථම හා එකම වෙබ් අඩවිය වේ. ප්‍රථමයෙන් ඔබ අප කෙරේ තැබූ  විශ්වාසය පිළිබඳව අපගේ ස්තූතිය  පුද කරමු . ඔබ රාජ්‍ය සේවයේ  කුමන රැකියාවක් දැරුවත් ඔබගේ සුහද මාරුවීම් ප්‍රශ්නයෙහි වගකීම අප ආයතනය 100 % සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවක් සහිතව භාරගනු ලැබේ .
                                              සෞඛ්‍ය සේවය සඳහා පමණක් මීට වසර කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් ආරම්භ වූ අපගේ වෙබ් අඩවිය රාජ්‍ය සේවයෙහි  අනෙකුත් අභිමානවත් අංශ සඳහාද  තම සේවා දායකත්වය ලබාදීමට ඉදිරිපත් වීඇති  බව සතුටින් දන්වා සිටිමු . 

          වැඩිම සුහද  මාරුවීම් ගණනක් සාර්ථක වන්නේ අප වෙබ් අඩවිය හරහා බැවින් මෙම අවස්ථාව මග නොහරින ලෙස දන්වා සිටිමු . දිනකට විශාල සාමාජිකයන්  හා සාමාජික නොවන ති විශාල පිරිසක් වෙබ් අඩවියට පිවිසීම මෙයට ප්‍රදාන හේතුවක් වේ .වසර 3කට වඩා ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද හා  ලංකාවේ ගුරු හා හෙද හෙදියන්  සඳහාම විශේෂයෙන්  සකසූ එකම  වෙබ් අඩවිය වීම නිසා සිය ගණනක් වූ සාමාජික පිරිසක් මෙමෙ වසරේදී අප සේවය ලබා ඇත. 
                     අපගේ සේවාවන් තවත් පුළුල් කරමින් එළබෙන මෙම වසරේ දී  විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේස්ත්‍රයේ  සිසුන් සඳහා ද  . සේවය ලබා දීම‍ට සියලු කටුයුතු සම්පාදනය කර ඇත .  දිනපතා පුවත්පත් බලමින් , දැන්වීම් පුවරු පුරා  සුහද මාරුවීම් සෙවූ කාලය අවසන්. 
තවත් ප්‍රමාද වන්නේ කුමකටද ? අදම ඔබගේ සුහද මාරුවීම් ප්‍රශ්නය අපට භාර දෙන්න . 99.9  % සාර්ථකවීමේ සම්භාවිතාවක් සහිතව අප සේවක මණ්ඩලය  එය භාරගනු ලැබේ.   සැලකියයුතු පිරිසක් දිනපතාම පාහේ අප සේවයෙන් ස්තුති පූර්වකව සමුගන්නා අතර, නිතරම ඊට වඩා වැඩි පිරිසක් සේවය පතාගෙන අළුතින් එක්වන නිසා ගැලපෙන යෝජනා නිතර නිතර අළුතින් හඳුනා දීමට අපට පහසු වී ඇත්තෙමු.


පත්තර වලට දහස් ගණන් මුදල් ගෙවා මාස ගණන බලා ඉදින්නේ කුමකටද ?


Related Links
මුල් පිටුව  |  අප ගැන | චක්‍රලේඛ  | නියෝජිතයන් | නිතර අසන පැන | අප අමතන්න  | 
මෙම  වෙබ් අඩවියෙහි අක්ෂර සිංහල යුනිකෝඩ් තාක්ෂණය මත පදනම්ව සකස්වී තිබේ . මේ නිසා සමහර පැරණි  පරිඝනක හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිවලදී අක්ෂර අපැහැදිලිතා ඇති විය හැක  . ඒ සම්බන්ධව අපගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නෙමු . www. සුහදමාරු.com තාක්ෂණික අංශය.
copyright © suhadamaaru.com
          All Rights Reserved.
 Teachers     Nurses
Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka, Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,