කොපමණ කාලයක් ඔබ ආයතනය අපට සේවා පහසුකම් සපයනු ලැබේද ?
ඔබගේ සුහද මාරුව සාර්ථක වන තුරුම  ඔබට අපගේ සේවය  ලබාදෙනු ඇත .
මම ඔබේ වෙබ් අඩවියේ සාමාජික නොවෙමි . අවශ්‍ය නම් මෙහි සඳහන් තොරතුරු හෝ දුරකථන අංක පිළිබඳව විමසීමක් කල හැකිද?
ඔව් , ඔබ මෙහි සඳහන් වගුවේහි  ( Index No ) සඳහන් කර අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත හැක . නමුත් අප අනුමත කරන්නේ සාමාජිකත්වය ලබා ඔබගේ තොරතුරු අන් සාමාජිකත්වයට පෙනේනේ පරිදි 
වෙබ් අඩවියට ඇතුලත්  කරන ලෙසය . අපගේ අත්දැකීම් තුලින් එය වඩා සාර්ථක බව සනාත වී ඇත .
මෙම  සේවාවේ අමතර ගාස්තු තිබේද ?
  නැත , ආරම්භක රූ 1000 සාමාජික ගාස්තු හැර  වෙනත් කිසිදු සැගවුන  ගාස්තු නැත .
 විවිධ ප්‍රදේශ වල සුහද මාරු පිලිබද  තොරතුරු ඔබට ලැබෙන්නේ කෙසේද ?
    දිවයින පුරා සිටින අප නියෝජිතයන් හා සුහදමාරු පිලිබදව ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන සියලුම මුලාශ්‍ර වලින් දිනපතා හෝ දින 2-3 වරක් අපගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන( UPDATE ) වේ .
ඔබට අනුබද්ධ මෙමෙ සේවාව සලසන වෙනත් ආයතන තිබේද ?
    නැත . ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම සේවය ලාබා දෙන එකම ආයතනය  (www.suhadamaaru.com) අප පමණි . වෙනත් ආයතන ඇත්නම් ඒවා ව්‍යාජ ආයතන හෝ වෙබ් අඩවි වේ
සාමාජිකයන්ට ලබා දෙන රහස්‍ය අංක  හෝ මුර පද නැති  උවහොත් කුමක් කල යුතු ද ?
     වහාම එය අප වෙත දන්වන්න . අප වෙතින් නව රහස්‍ය අංක ලබා දෙනු ඇත .
රහස්‍ය අංක  හෝ මුර පද වෙනත් අයෙකු නීති විරෝධී ආකාරය භාවිතය 
     එය ඔබගේ අවාසියටම හේතු වේ. එසේම එය අපගේ නීති රීති වලට පටහෙනි වේ . දින කීපයක විශ්ලේෂණයකින් පසුව .ඔබගේ තොරතුරු අප වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කිරීමට එය හේතු වේ .
සුහද මාරුව සාර්ථක වූ පසු  ?
             කාරුණිකව ඒ බව අප වෙත දන්වන්න .ඔබගේ තොරතුරු අප වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ .
නිතර අසන පැන . Frequently Asked Questions 
මෙම  වෙබ් අඩවියෙහි අක්ෂර සිංහල යුනිකෝඩ් තාක්ෂණය මත පදනම්ව සකස්වී තිබේ . මේ නිසා සමහර පැරණි  පරිඝනක හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිවලදී අක්ෂර අපැහැදිලිතා ඇති විය හැක  . ඒ සම්බන්ධව අපගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නෙමු . www. සුහදමාරු.com තාක්ෂණික අංශය.
මුල් පිටුව  |  අප ගැන | චක්‍රලේඛ  | නියෝජිතයන් | නිතර අසන පැන | අප අමතන්න  | 
copyright © suhadamaaru.com
          All Rights Reserved.
Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka, Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,